Chciałem zawrzeć umowę ubezpieczenia OC rolnika, jednak zakład ubezpieczeń odmówił zawarcia tej umowy. Czy miał takie prawo?

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych posiadacz gospodarstwa ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w dowolnie wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń, który posiada w swej ofercie to ubezpieczenie. Zgodnie z przepisami zakład ubezpieczeń nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia. Warto także pamiętać, że jeżeli zakład ubezpieczeń, który w ramach swojej działalności zawiera umowy ubezpieczenia OC rolnika, otrzymał od rolnika ofertę zawarcia tej umowy (oświadczenie, w którym poszukujący wnioskuje o zawarcie umowy OC rolnika), to w przypadku, gdy zakład ubezpieczeń nie udzieli w terminie 14 dni odpowiedzi na tę ofertę,   przyjmuje się, że ją przyjął, a w konsekwencji, że doszło do zawarcia umowy. Warunkiem jest oczywiście to, by zakład ubezpieczeń tę ofertę otrzymał, zatem w przypadku wysyłania oferty pocztą, warto mieć potwierdzenie jej wysłania. Przy zwyczajowym trybie zawierania umowy, dowodem jej zawarcia jest najczęściej polisa ubezpieczeniowa. Mogą to być również inne dokumenty - ich rodzaj i zakres określa stosowne rozporządzenie Ministra Finansów. Trzeba jednakże pamiętać, że w takiej sytuacji to zakład ubezpieczeń określa składkę za ubezpieczenie, a tym samym ma możliwość zaproponowania składki w wysokości, która nie będzie satysfakcjonująca dla osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej. Z tych względów, przed zawarciem umowy ubezpieczenia OC rolnika warto zapoznać się z ofertą cenową kilku ubezpieczycieli i wybrać dla siebie najkorzystniejszą.

źródło: rf.gov.pl

 

» Porady prawne