Chciałem zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakładzie ubezpieczeń X S.A., a ten odmówił mi zawarcia umowy ubezpieczenia ? czy postąpił prawidłowo, słyszałem, że żaden zakład nie może odmówić mi zawarcia takiej umowy?

Zgodnie z przepisami prawa (tutaj ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK) posiadacz pojazdu zawiera umowę ubezpieczenia obowiązkowego z wybranym zakładem ubezpieczeń, wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie tego ubezpieczenia, co oznacza, że osoba zainteresowana ubezpieczeniem OC komunikacyjnym może skorzystać z oferty wybranego przez siebie zakładu ubezpieczeń, jeżeli ten prowadzi działalność w obszarze tego typu ubezpieczeń. Ponadto zakład ubezpieczeń nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia. Trzeba także pamiętać, że jeżeli zakład ubezpieczeń, który w ramach swojej działalności zawiera umowy ubezpieczenia OC komunikacyjne, otrzymał pochodzącą od osoby poszukującej ochrony ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego (oświadczenie, w którym  poszukujący wnioskuje o zawarcie takiej umowy), to w braku jego odpowiedzi w terminie 14 dni przyjmuje się, że ją przyjął, a w konsekwencji, że doszło do zawarcia umowy. W normalnym trybie zawarcia umowy dowodem jej zawarcia jest polisa ubezpieczeniowa - dokument ubezpieczenia, którego rodzaj i zakres określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Finansów. Trzeba jednakże pamiętać, że w takiej sytuacji to zakład ubezpieczeń określa składkę za ubezpieczenie, a tym samym ma możliwość zaproponowania składki w wysokości, która nie będzie satysfakcjonująca dla osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej. Z tych względów starania mające na celu zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy poprzedzić dokładną analizą ofert funkcjonujących na rynku i poszukiwać dla siebie oferty, w ramach której wysokość składki za ubezpieczenie będzie na akceptowalnym poziomie (dodatkowo por. następne pytanie). Szukając takiej oferty pamiętajmy też, że na rynku polskim działa około 40 zakładów ubezpieczeń, które oferują to ubezpieczenie.

źródło: rf.gov.pl

» Porady prawne