Baner reklamowy (jego fragment) zerwał się na skutek silnego wiatru, uszkadzając mój samochód. Do kogo mam się zwrócić o odszkodowanie?

Odpowiedzialność właściciela banera oparta jest na zasadzie ryzyka. Stąd też poszkodowany, dochodząc roszczenia z art. 434 k.c., musi wykazać:

1)      fakt samoistnego posiadania budowli po stronie podmiotu, któremu stawia się zarzut wyrządzenia szkody,

2)      fakt zawalenia się budowli lub oderwania jego części,

3)      szkodę,

4)      związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem ją wywołującym.

Art. 434 k.c. stanowi, iż samoistny posiadacz budowli jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzona przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części. Pojęcie ?budowli" należy rozumieć szeroko, gdyż obejmuje ono zarówno budynki, jak i inne obiekty i urządzenia związane (niekoniecznie w sposób trwały) z gruntem. Stąd też także baner reklamowy będzie zaliczany do kategorii  budowli, a zatem odpowiedzialność jego właściciela będzie miała charakter odpowiedzialności zaostrzonej w stosunku do tej opartej na zasadach ogólnych (zasada winy).

Sprawca szkody, chcąc więc uwolnić się od odpowiedzialności za spowodowaną przez baner szkodę, będzie musiał ustalić przyczynę zawalenia się budowli lub oderwania jej części oraz wykazać brak związku powyższego zdarzenia z nienależytym utrzymaniem budowli lub jej wadą.

W przypadku, gdy właściciel banera ma zawartą umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas możliwe jest dochodzenie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Zakres podstawy ubezpieczenia OC standardowo obejmuje tego typu przypadek.

Źródło: rf.gov.pl

» Porady prawne