Czy istnieje takie ubezpieczenie, które zabezpieczałoby moją firmę przed utratą zysków z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku przestoju firmy spowodowanego zdarzeniem losowym, np. powodzią, pożarem?

TAK, ubezpieczenie, które zapewnia ochronę ubezpieczeniową związaną z ryzykiem utraty zysku jest ubezpieczenie BI (ang. business interruption). Ubezpieczenie to ma na celu zapewnienie stabilności finansowej przedsiębiorstwa poprzez niwelowanie negatywnych skutków przestoju firmy spowodowanego oddziaływaniem żywiołów (pożar, powódź, huragan, wybuch, uderzenie pioruna). Ryzyko utraty zysku nie zostało jednak objęte samodzielnym ubezpieczeniem i w praktyce występuje wspólnie z ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Źródło: rf.gov.pl

» Porady prawne