Co powinna zawierać umowa między starostą a pracodawcą o organizację stażu?

Realizacja stażu odbywa się w oparciu o umowę, której integralną częścią jest program stażu. W umowie między starostą a pracodawcą o organizację stażu zawarte są informacje dotyczące:

  1. firmy lub imię i nazwisko organizatora;
  2. danych osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora;
  3. siedziby organizatora;
  4. miejsca odbywania stażu;
  5. danych bezrobotnego odbywającego staż: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres;
  6. danych oraz zajmowanego stanowiska opiekuna bezrobotnego odbywającego staż;
  7. daty rozpoczęcia i zakończenia stażu;
  8. programu stażu;
  9. zobowiązania organizatora do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem.

Źródło: psz.praca.gov.pl

» Porady prawne