Co należy zrobić, żeby uzyskać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki?

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, aby uzyskać stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki powinien do właściwego powiatowego urzędu pracy złożyć:

  • wniosek o przyznanie stypendium
  • zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające podjęcie nauki w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy
  • oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie umożliwiające obliczenie kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie.

Źródło: psz.praca.gov.pl

» Porady prawne