Co należy zrobić, aby otrzymać refundację wyposażenia stanowiska pracy?

Wnioskodawca chcąc otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego składa odpowiedni wniosek w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Wniosek musi zostać złożony przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisaniu umowy określającej warunki refundacji, dokonaniu zakupów oraz stwierdzeniu utworzenia miejsca pracy przez Urząd.

Źródło: psz.praca.gov.pl

» Porady prawne