Co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Bezrobotny, aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych powinien do właściwego powiatowego urzędu pracy złożyć:

  • wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych,
  • informację o organizatorze studiów podyplomowych, ich nazwie, terminie realizacji i koszcie,
  • uzasadnienie wskazujące na celowość podjęcia studiów podyplomowych.

UWAGA: z Funduszu Pracy nie ma możliwości zwrotu już opłaconych kosztów studiów podyplomowych.

Źródło: psz.praca.gov.pl

» Porady prawne