Co należy zrobić, żeby otrzymać skierowanie na szkolenie dla bezrobotnych?

O skierowanie na szkolenie można starać się na różne sposoby:

  • można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy urząd pracy (najlepiej zrobić to pisemnie); plan szkoleń ogłaszany jest na tablicy informacyjnej urzędu pracy;
  • można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy;
  • można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej ?wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba skierowana na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków (pomocnym źródłem informacji
    o ofertach szkoleń jest baza danych: www.ris.praca.gov.pl);
  • można otrzymać bon szkoleniowy - dotyczy to wyłącznie bezrobotnych do 30 roku życia.

Szkolenie w którym uczestniczy osoba bezrobotna lub poszukująca pracy musi być prowadzone przez instytucję szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez starostę.

Źródło: psz.praca.gov.pl

» Porady prawne