Samolot był opóźniony kilkanaście godzin, przewoźnik nie udzielał żadnych informacji i nie zapewnił pasażerom właściwej opieki. Gdzie mogę zgłosić skargę w tej sprawie?

W razie długiego opóźnienia samolotu pasażerowie nabywają uprawnienia określone w unijnym rozporządzeniu 261/1004. Powinni mieć zapewnioną opiekę ze strony przewoźnika:

  • otrzymać posiłki i napoje,
  • możliwość telefonicznego bądź e-mailowego kontaktu z bliskimi,
  • noclegi wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a hotelem,
  • a w niektórych przypadkach nawet odszkodowania pieniężne.

W razie braku należytej opieki ze strony przewoźnika pasażer może zgłosić do niego reklamację.

Procedurę składania reklamacji w razie odwołania lotu, jego opóźnienia albo odmowy przyjęcia na pokład z powodu sprzedaży zbyt dużej liczby biletów powinniśmy znaleźć w regulaminie świadczenia usług i sprzedaży biletów stosowanym przez przewoźnika.

Jeśli przewoźnik nie uzna reklamacji albo zaakceptuje ją tylko częściowo, to pasażer może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), gdzie działa Komisja Ochrony Praw Pasażerów

dane kontaktowe do Komisji Ochrony Praw Pasażerów:
e-mail: kopp@ulc.gov.pl
telefon +48 22 520 74 84
faks +48 22 520 73 47

Kompetencje Prezesa ULC do rozpatrywania skarg pasażerów określa art. 205 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 933, z późn. zm.). Bez wcześniejszego złożenia reklamacji do przewoźnika nie powinno się jednak składać skargi do Prezesa ULC, bo nie zostanie ona rozpatrzona. Do skargi trzeba zresztą dołączyć kopię reklamacji wniesionej do przewoźnika, a także jego odpowiedź (jeśli takiej udzielił).

» Porady prawne