Czy i jakie warunki UDT trzeba spełnić, aby założyć firmę szkoleniową oferującą szkolenia np. z zakresu obsługi wózków jezdniowych?

UDT nie uczestniczy i nie odpowiada za proces powstawania firm/ośrodków szkoleniowych oferujących szkolenia z zakresu wózków jezdniowych.

Jednakże zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym, Urząd Dozoru Technicznego uzgadnia programy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń dostępne są na stronie internetowej www.udt.gov.pl w zakładce: Szkolenia/Programy szkoleń.

» Porady prawne