Czy i jak zgłaszać do UDT informacje o braku aktualnych badań urządzeń technicznych np. dźwigu osobowego?

Informacje dotyczące braku aktualnych badań urządzeń technicznych należy zgłaszać do najbliższego oddziału UDT. Dane kontaktowe do poszczególnych oddziałów znajdują się na stronie www.udt.gov.pl w zakładce Kontakt.

Jednocześnie przypominamy, iż brak zielonej nalepki UDT lub nieaktualna data na nalepce nie musi świadczyć o braku posiadania aktualnych badań technicznych. W celu upewnienia się należy zwrócić się do zarządcy budynku/właściciela urządzenia.

» Porady prawne