Czy korzystanie z podstawowych kanałów telewizyjnych i opłacanie ich u operatorów kablowych bądź satelitarnych jest tym samym, czy muszę też dodatkowo opłacać abonament?

Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników nie zwalnia opłacanie 
rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

» Porady prawne