60. Transfer danych do państw trzecich zgodny z RODO

Nowe standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) dostosowane do RODO i do bardziej złożonego transferu danych, w którym często uczestniczą nie dwa, a kilka różnych podmiotów.

27 czerwca 2021 wejdzie życie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych  klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Zastąpiła ona wcześniejsze decyzje, które były przyjęte na podstawie dyrektywy 95/46 i wymagały dostosowania do RODO.

Standardowe klauzule umowne stanowią odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 RODO, które umożliwiają przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  Standardowe klauzule umowne odnoszą się do różnych scenariuszy przekazywania danych, tj. do:

- przekazywania danych między administratorami,

- przekazywania danych przez administratora podmiotowi przetwarzającemu w państwie trzecim

- przekazywania między podmiotami przetwarzającymi

- przekazywania danych przez podmiot przetwarzający administratorowi w państwie trzecim.

Wcześniejsze decyzje Komisji Europejskiej, tj. decyzja 2001/497/WE i decyzja 2010/87/UE tracą moc od 27 września 2021 r.

Jednocześnie umowy zawarte przed 27 września 2021 r. na podstawie wcześniejszych decyzji KE zapewniają odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 46 ust. 1 RODO  do  27 grudnia 2022 r., pod warunkiem że operacje przetwarzania stanowiące przedmiot umowy pozostaną niezmienione oraz że stosowanie tych klauzul zapewnia, aby przekazywanie danych osobowych odbywało się z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

Zastosowanie nowych standardowych klauzul umownych nie wyłącza konieczności oceny planowanego transferu pod kątem zapewnienia zgodności z wyrokiem TSUE w sprawie Schrems II i ewentualnego wdrożenia środków uzupełniających standardowe klauzule umowne. Więcej:

https://uodo.gov.pl/pl/138/1768

 Link do decyzji:

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Link do  ostatecznej wersji Zaleceń 1/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE : https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_pl

Źródło: UODO